Prosjekt
Nettside
Kunde
Trysilhus
Oppgaven

Trysilhus er en av de største boligbyggerne på Østlandet, hovedsakelig i Hedmark, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold. Boliger fra Trysilhus kjennetegnes av sentral beliggenhet, et godt bomiljø, trivelige uteområder og praktiske planløsninger. De ønsket en ny nettside som er mer i tråd med selskapets visjon og kundenes forventninger, som fungerer optimalt på alle plattformer.

Vår løsning

Et nytt nettsted skal være brukervennlig, gi resultater og bygge merkevare. Vi fokuserte på å gjøre kundereisen enklere og mer oversiktelig. Vi har lagt opp til en tydelig menystruktur med en enkel oversikt over prosjekter. Vi har fokusert på å lage ryddige prospektsider, som på en enkel og visuell måte viser kvalitetene boligprosjektene. Enkel navigering og lav terskel for å ta kontakt har vært det viktigste gjennom prosessen med å utarbeide ny nettside.

Se trysilhus.no