Prosjekt
Strategi
Kunde
Oppgaven

En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Stavanger kommune ønsket et veikart for Stavanger og regionen, som motiverer både det offentlige, privat næringsliv og akademia til medvirkning og medansvar – med mål om å gjøre Stavanger smartere sammen.

Vår løsning

Sammen med Smartbyen Stavanger har Nordic Edge med hjelp av Hey-Ho Let’s Go utarbeidet et veikart for Stavanger kommune. Over 250 bidragsytere fra offentlig sektor, næringslivet, organisasjoner, akademia og andre ressurspersoner har gitt innspill underveis. 

Les mer om Smartbyen Stavanger