Prosjekt
Identitet
Kunde
Stavanger Domkirke
Oppgaven

Stavanger Domkirke er fra første halvdel av 1100-tallet, og det eldste stående domkirkebygg i Norge. Katedralen ligger i hjertet av Stavanger, mellom Breiavatnet i sør, Torget med Vågen i nordvest, Domkirkeplassen i nord, og Kongsgård i sørvest. Domkirken har en aktiv menighet og administrasjon, men er et populært landemerke og en hyppig besøkt turistattraksjon. Den er også en svært velbrukt scene for musikk og kultur. 

Kirkens motto er: "Åpent felleskap om skjønnheten i det hellige»

Kirkens arkitektoniske historie:
Opprinnelig byggestil - Anglonormannisk
Oppdatering av koret og døpefontene - Gotisk
Utsmykninger i tre og orgel – Barokk

Vår løsning

Forene det beste fra fortiden med et formspråk som tåler framtiden. Rene linjer basert på elementær geometri forenes til en identitet som hyller katedralens arkitektur, religiøse tilknytning og kirken som kulturscene. Åpenhet, ryddighet og organisatorisk tilhørighet som bygger på kirkens motto. En frisk, vennlig fargepalett, kontemporær og ekspressiv typografi.