Prosjekt
Identitet
Kunde
Ready Steady Crew
Oppgaven

Navn og profil for en teknisk løsning som hjelper selskaper og organisasjoner med å planlegge jobbhverdagen for sine menneskelige ressurse på en enkel måte

Vår løsning

Logoen gjenspeiler problemløsningen produktet tilbyr for brukerene i forhold til folk som er tilgjengelige (check), kompetente (check) og som er en del av den potensielle poolen av folk (check).