Prosjekt
Nettside
Kunde
Prima Jæren
Oppgaven

Prima Jæren hadde tidligere flere forskjellige nettsider: én for merkevaren ‘Prima Jæren’, én for kvalitetsstempelet ‘Jæren smak’ og én for selve selskapet, i tillegg til undersider på produktnivå og egne produsentsider. Resultatet var en uklar avsender, store visuelle ulikheter mellom nettsidene og en dårlig oversikt over hvem Prima Jæren er. Oppgaven vår var å ordne opp i strukturen og samle alt i en nettportal.

Vår løsning

Vi sorterte all informasjonen og flyttet innholdet fra de tidligere nettsidene til én portal med tre hovedinnganger: forbrukere, produsenter, og om selskapet. Innholdet ble på denne måten tilpasset brukerne med relevant informasjon basert på de tre hovedmålgruppene.

Se primajaeren.no