Prosjekt
Visualisering
Kunde
Oljedirektoratet
Oppgaven

OD inviterte oss og fem andre aktører til å delta i en konkurranse om å illustrere abstrakte begrep og bidra til forståelse om hva som ligger i disse. Begrepene var: Økt utvinning, teknologiutvikling, pådriv, områdeløsninger, ressursforvaltning, dataforvaltning og verdiskaping.

Vår løsning

Det skal lite til for å forrykke balansen i naturen. Oljedirektoratet sørger for å balansere forholdet mellom ressursforvaltning og miljøforvaltning – et helt avgjørende samspill.

Vi tok samspill et steg videre – ut i den norske fauna. Vi brukte de ulike dyrenes naturlige egenskaper for å illustrere begrepene, kombinert/kontrastert med  (foto)grafiske elementer fra olje- og gassindustrien.

OD har et dyr i logoen sin, og dyremotiv er derfor i tråd med deres profil. Illustrasjonene er iøynefallende og uvanlige, og vekker dermed oppmerksomhet og nysgjerrighet.