Prosjekt
Stand ONS
Kunde
Lyse Energi AS
Nominasjon - Beste stand
Oppgaven

I forbindelse med ONS 2014 fikk vi i oppdrag av Lyse å designe en stand som skulle begeistre og involvere. De ville presentere fordelene med elektrifisering av norsk sokkel og ikke minst skape stolthet blant eiere og ansatte. Mer konkret ønsket de å oppfordre myndigheter og bransje til å benytte kraft fra land som viktig bidrag i å gjøre norsk olje og gass miljømessig mer konkurransedyktig, og formidle Statnetts og Lyse vilje – og evne – til å realisere elektrifisering av nye felt.

Vår løsning

Let’s get electric! – en direkte oppfordring til flere involverte aktører (politikere, operatører og andre sentrale stakeholders) om å bli elektriske sammen med Lyse og Statnett. Vi valgte å dra en parallell mellom elektrifisering av norsk sokkel og el-gitaren. Vi fikk modellert en stor elektrisk gitar (ca. 5-6 meter lang) som svevet ca. 1 meter over gulvet, med en filmpresentasjoner direkte projisert på gitaren. En wall of fame med kjente el-gitarister lot publikum lytte til de forskjellige gitaristenes særpreg. Plektere med link til en spotify-spilleliste ble gitt som giveaway. Standen skilte seg definitivt ut på messen og både kronprisen og statsministeren uttrykte sin begeistring ved sitt standbesøk.