Lyse ONS 2018

Making Sense of Everyday Life

Lyses stand under ONS 2018 hadde “Making Sense of Everyday Life” som tittel. Budskapet handlet om hvordan Lyse kan levere smarte tjenester til kommune, innbyggere og næringsliv ved hjelp av sensorteknologi.

På standen var det fokus på datafangst via et nettverk av sensorer (såkalt Lo-Ra-Wan), på å utvikle smarte økosystem i samarbeid med kommunene, på hvordan teknologien kan forenkle innbyggernes hverdag og på hvilke muligheter som åpner seg for næringslivet.

Et knippe smarte tjenester ble visualisert og enkelt forklart – måling av støy, luftforurensing, vind, luftfuktighet, temperatur, flomfare, renovasjonsbehov m.m. Overordnet handlet budskapet om hvordan sensorteknologien kan bidra til å hindre uhell/ulykker, om økonomiske gevinster og om å gjøre livet enklere for folk flest. Making sense of everyday life, rett og slett.