Prosjekt
Film
Kunde
Lyse
Bronse - Sterk Reklame 2016
Oppgaven

Oppgaven var å lage en profilerende film som viser Lyses bidrag i folks hverdag.

Vår løsning

Utgangspunktet for filmen var å vise hele bredden i Lyses virksomhet (energiproduksjon, infrastruktur, fiberbredbånd, tv-tjeneste, filmutleie, biogass, smarthusteknologi og velferdsteknologi for å nevne noe) – samt være et bevis for at Lyse er ‘mer enn et selskap’ som filmen avsluttes med. Det unike med den relativt lange filmen er at det ikke er med noen forklaringer underveis, hverken muntlige eller skriftlige. Ideen var å vise dagligdagse situasjoner der Lyse på en eller annen måte spiller en rolle, som nødvendigvis ikke er så veldig ‘in-your-face’ – mer ‘felt-but-not-seen’. De dagligdagse situasjonene (som skjer fra man står opp til man legger seg) er dramatisert via mennesker i forskjellige aldre som vi etterhvert skjønner har en relasjon til hverandre.