Prosjekt
Spill - 2012: Planetary Defence
Kunde
IRIS
Oppgaven

IRIS (International Research Institute of Stavanger) er et forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling knyttet til energi, marint miljø og samfunn. I forbindelse med ONS 2012 fikk vi i oppdrag å lage kommunikasjonskonsept og virkemidler.

Vår løsning

IRIS + NASA = Sant! IRIS og NASA samarbeidet om teknologi for å sprenge meteorer på kollisjonskurs med jorden. Vi ville ha dette som en ‘headliner’ på ONS, og laget derfor et spill som ble projisert live på Ankerbygget I Stavanger sentrum I forkant av messen. Forbipasserende ble invitert til å laste ned en app, og når appen startet ble man automatisk koblet til spillkonsollen om man befant seg i nærheten av Ankerbygget. Brukeren fikk da beskjed om hvilket nummer han var i køen for å spille. Mobilen ble brukt som styringskonsoll for å skyte opp raketter som borrer seg inn i fallende meteorer. Dess flere man klarte å borre og sprenge vekk fra jorden, dess flere poeng. Tenk Space invaders møter Armageddon!