Prosjekt
Identitet
Kunde
SpareBank 1 SR-Bank
Oppgaven

Grafisk profil til Gründerhub – SpareBank 1 SR-Bank sin store satsning på å hjelpe gründerspirer til å få en best mulig start for forretningsideen sin. Hubbene finnes i Kristiansand, Stavanger og Bergen og de tilbyr gratis kontorplass, coaching og opplæring i fire måneder for ca. 10 gründere per lokasjon – to ganger i året.

Vår løsning

Logo og profil til Gründerhub er leken og kreativ – og preges av den lange Ü-en. Den utgjør den grafiske nøkkelen I profilen og brukes både som et enkelt SoMe-symbol (som kan også leses som to stiliserte mennesker som har en dialog) – og også som ‘bærer’ av diverse relevante illustrasjoner.