Hva vi gjør

Vår kompetanse

Innovasjon

Vi tilbyr profesjonell fasilitering av innovasjonsprosesser med velfungerende metodikk, hvor vi kombinerer god forretningsforståelse med kreativitet. Vår Innolab i Stavanger Øst er spesielt godt egnet til dette formålet.

Les mer

Merkevareutvikling og kommunikasjon

Vi kombinerer strategisk forretningsforståelse med kreativitet og nytenking. Vårt kjerneteam har lang erfaring med merkevareutvikling og kommunikasjon. Vi utvikler merkestrategier for etablerte selskaper og er fødselshjelpere for nyetableringer. 

Les mer

Digitale tjenester

Vi ser muligheter i ny teknologi og er opptatt av å lage digitale tjenester som fungerer. Design av funksjonalitet og grensesnitt med hensyn til brukervennlighet er en forutsetning for å skape gode digitale brukeropplevelser i alle kanaler.

Les mer

Smarte byer og smarte hjem

Hey-Ho Let´s Go har et stort engasjement og høy kompetanse innen Smart City. Vi er opptatt av teknologiske løsninger som gjør byer, hjem og bedrifter smartere. Som en av flere partnere i Nordic Edge Expo er vi sterkt involvert i det videre arbeidet i det nasjonale og internasjonale markedet.

Les mer